Monday, July 15, 2013

Ciaran Heaphey to Stand in Local ElectionsCiaran Heaphey will be standing for election as the
éirígí candidate in the Beaumont / Donaghmede area in
the 2014 local elections. Ciaran, who has been active
in community and republican politics for almost twentyfive
years, has been the chairperson of the local éirígí
ciorcal (branch) for the last five years. During that time
éirígí has been to the fore of the fight back against
austerity, cutbacks and the new property and water
taxes in Coolock, Artane and Donaghmede.
Speaking about the elections Ciaran Heaphey said, “I
am honoured to have been selected by éirígí to contest
the local elections in this area. Coolock, Artane and
Donaghmede have a very long and proud republican
tradition. We have spent the last five years working
with the people of the area to build on that history and
create a community of resistance to fight against
unemployment, emigration and austerity.”

“Nothing will change if people keep on voting for the
same tired old establishment political parties. By
running in the local elections we are giving people the
chance to vote for radical change. If we want a better
future for ourselves and for our children then we are
going to have to fight for it. I would encourage anyone
that wants to play a part in the fight for a better, fairer,
socialist Ireland to get in touch with us and come on
board. Together we can send a message to the political
establishment. The people of this community aren‟t
going to be treated as second-class citizens any longer.‟


An Samhradh seo chugainn beidh an deis agat vótáil ar
son fhíorathraithe; vótáil ar son ghuth nua dár bpobal;
ar son pháirtí polaitiúil a throidfidh ar do shon, ar son do
theaglaigh, do phobail agus do thír. I Mí na Bealtaine
2014 beidh Ciarán Heaphey ag seasamh sna toghcháin
mar iarrthóir éirígí i dtoghcheantar Beaumont/
Dhomhnach Míde. Tá Ciarán ina chathaoirleach ar an
gciorcal áitiúil de chuid éirígí le cúig bliana anuas agus
tá sé gníomhach sa pholaitíocht phobail agus
phoblachtánach le beagnach fiche is a cúig bliana
anuas.

Ag caint faoi na toghcháin, dúirt Ciarán, “Is mór an ónóir
é dom a bheith roghnaithe ag éirígí chun seasamh sna
toghcháin áitiúla sa cheantar seo. Tá traidisiún
poblachtánach iontach fada agus bródúil ag an gCúlóg,
Ard Aidhin agus Dhomhnach Míde. Le chéile is féidir
linn teachtaireacht a chur chuig an mbunaíocht
pholaitiúil. Ní ghlacfaidh muintir an phobail seo le
stádas an tsaoránaigh ísealchéime níos mó.”

No comments:

Post a Comment